KY-utbildning -> YH-utbildning

KY YH utbildningKY-utbildningar står för Kvalificerad Yrkesutbildning och är idag omgjort så att det heter YH utbildningar istället, vilket står för Yrkeshögskoleutbildningar. Dessa utbildningar har idag blivit mycket populära, troligen för att arbetsmarknaden ser ut som den gör idag och för att en KY-utbildning, eller YH-utbildning ska bli godkänd måste den genomgå vissa krav. Ett av kraven är att minst 80 procent av eleverna ska få jobb efter utbildningen och ett annat krav är att utbildningen möter ett visst behov i branschen. Utbildningssamordnarna kan vara olika, allt från privata företag till landsting, kommuner och vanliga skolor men YH-utbildningarna anordnas alltid i nära anslutning till näringslivet. Den första KY-utbildningen anordnades 2002 och idag finns det ungefär 600 utbildningar inom alla branscher, allt fr En viktig del av YH-utbildningarna och det som oftast skiljer utbildningarna från universitet och högskolor är LIAn. LIA står för Lärande I Arbete, vilket handlar om praktik och en stor del av utbildningen, nära en tredjedel, består av LIA. Under praktiken får studenten chans att både bekanta sig med branschen men kanske framförallt skaffa nya kontakter vilket senare kan leda till jobb. Dessa typer av utbildningar passar många studenter eftersom universitetsutbildningarnas upplägg inte passar alla. YH-utbildningarna lägger stort fokus vid praktiken och känns därmed lite friare än utbildningarna på högskolenivå där det är väldigt mycket teori och ofta extremt mycket bokläsande. YH-utbildningarna är oftast upplagda över två år och har allt som oftast tre praktikperioder där mycket tid läggs åt att förbereda dessa och göra redovisningar om dessa. Ett utmärkt alternativ för alla de studenter som inte har ro i kroppen att sitta still på föreläsningar eller läsa en bok hemma i soffan. Dessutom ger dessa utbildningar oftast jobb eftersom många studenter får jobb redan under LIAn, något som inte högskoleutbildningarna kan garantera